Zwrot VAT dla podróżnych


Home / Na lotnisku

Będąc podróżnym posiadającym stałe miejsce zamieszkania poza obszarem UE, możesz przed wyjazdem w podróż powrotną uzyskać zwrot zapłaconego podatku VAT. Miejsce zamieszkania turysta może potwierdzić legitymując się na przykład paszportem.
Zakupiony towar nie może ulec żadnemu przetworzeniu ani nie może być poddany innemu działaniu, w wyniku którego uległby zmianie jego stan lub charakter. Towar nie musi być natomiast wywożony w tym samym, oryginalnym opakowaniu, w którym został nabyty.

3 proste kroki dla zwrotu podatku.

1. Sklep
Dokonując w mieście lub na lotnisku zakupów w uczestniczących sklepach poproś o wydanie czeku uprawniającego do uzyskania zwrotu podatku. Na Lotnisku Chopina do refundacji w gotówce przyjmowane są tylko czeki GLOBAL BLUE oraz PREMIER.

2. Uzyskanie zwrotu VAT na lotnisku
Prosimy o przybycie na lotnisko nie później niż w momencie rozpoczęcia odprawy na dany lot (2-3h przed odlotem).
Zakupy, za które podróżny chce uzyskać zwrot VAT powinny znaleźć się zapakowane w bagażu podręcznym lub zasadniczym.
Jeżeli zakupione towary zapakowane są do bagażu zasadniczego w pierwszej kolejności zarejestruj bagaż na stanowisku odprawy biletowo-bagażowej check-in, a następnie po otrzymaniu przywieszki bagażowej zabierz bagaż i udaj się z nim do stanowiska Urzędu Celno-Skarbowego. Jeżeli zakupione towary zapakowane są do bagażu podręcznego będziesz musiał okazać je wraz z dokumentami na stanowisku celnym po przejściu kontroli paszportowej.
Pokaż zrobione zakupy, faktury oraz swój paszport na posterunku celnym w celu ostemplowania posiadanego czeku uprawniającego do odzyskania VAT. Punkt serwisowy urzędu celnego znajduje się w na poziomie odlotów w strefie ogólnodostępnej oraz w strefie pasażerskiej po przejściu kontroli paszportowej.
https://www.lotnisko-chopina.pl/pl/zwrot-vat-dla-podroznych.html

Zwrot VAT dla podróżnych - Port Lotniczy Chopina Warszawa
3. Zwrot podatku Uzyskaj zwrot podatku w gotówce (kantory International Currency Exchange):
- poziom odlotów, strefa ogólnodostępna, godziny otwarcia: 05:00 – do ostatniego lotu;
- poziom odlotów, strefa pasażerska Schengen, godziny otwarcia: 05:00 – do ostatniego lotu;
- poziom odlotów, odloty, strefa pasażerska non-Schengen, godziny otwarcia: 05:00 – do ostatniego lotu.

Najczęściej pojawiające się błędy, które uniemożliwiają refundację to:
- brak paragonu fiskalnego,
- skreślenia lub przeprawienia na dokumencie,
- brak czytelnego podpisu sprzedawcy,
- data zakupu na paragonie różni się od daty wystawienia.