Kontrola dokumentów


Home / Na lotnisku

Po przejściu kontroli bezpieczeństwa podróżni udający się do krajów spoza strefy Schengen podlegają kontroli granicznej dokumentów.

W przypadku podróży na terenie strefy Schengen, w obrębie Wspólnoty Europejskiej pomijana jest kontrola paszportowa i kontrola dowodów osobistych.

Lista państw członkowskich Układu z Schengen: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Norwegia i Islandia.

Po kontroli bezpieczeństwa, ewentualnie dokumentów, przechodzimy na halę odlotów na lotnisku Chopina, gdzie oczekujemy na informację o boardingu, czyli wejściu na pokład samolotu. Pasażerowie przylatujący i odlatujący mogą skorzystać z szerokiej oferty sklepów oraz punktów gastronomicznych.

Kontrola dokumentów - Port Lotniczy Chopina Warszawa