Kontrola bezpieczeństwa


Home / Na lotnisku

Przed przejściem do hali odlotów pasażerowie poddawani są kontroli bezpieczeństwa (osoby i bagaż podręczny).
Przed podejściem do stanowiska kontroli bezpieczeństwa należy upewnić się, że w bagażu podręcznym nie ma przedmiotów zabronionych do przewozu.
Aby kontrola bezpieczeństwa przebiegała sprawnie, do dyspozycji pasażerów są pracownicy lotniska, którzy odpowiedzą na Państwa pytania i służą pomocą w przygotowaniu się do kontroli.

Przed kontrolą wykrywaczem metali każdy pasażer zobowiązany jest zdjąć elementy metalowe (zegarki na rękę, klamry paska, klucze, telefon komórkowy, monety itp.).
Wszelkie płyny, żele i aerozole, które chcemy wnieść na pokład samolotu, powinny być umieszczone w pojemnikach o maksymalnej objętości 100 ml/100 g i powinny zmieścić się w jednej, przezroczystej, zamykanej torebce plastikowej o objętości nieprzekraczającej jednego litra. Przybliżone wymiary takiej torby to 22 cm x 15 cm.
Laptopy i inne duże urządzenia elektroniczne należy wyjąć z opakowań i włożyć do koszyka na taśmociągu.
W niektórych przypadkach personel może poprosić o zdjęcie obuwia, które także może zostać prześwietlone.

Kontrola bezpieczeństwa - Port Lotniczy Chopina Warszawa
Jeżeli podczas prześwietlania rentgenowskiego nie można dokładnie rozpoznać jakiegoś przedmiotu, konieczna jest ręczna kontrola uzupełniająca wykonywana w Państwa obecności. W tym celu bagaż zostaje otwarty, a wątpliwy przedmiot dokładnie zidentyfikowany. Ewentualnie personel może poprosić o wyjęcie danego przedmiotu z Państwa bagażu i zaprezentowanie go.
W przypadku znalezienia przez operatora kontroli bezpieczeństwa w bagażu kabinowym przedmiotu zabronionego, stanowiącego dla pasażera cenną wartość, istnieje możliwość osobistego pozostawienia ww. przedmiotu w skrytce bagażowej. Skrytki zlokalizowane są przed terminalem na poziomie przylotów na trzeciej drodze podjazdowej licząc od budynku lotniska (jezdnia C) w pobliżu przystanków autobusowych. Opłatę za korzystanie ze skrytki bagażowej ponosi pasażer zgodnie z obowiązującym cennikiem. Skrytki umożliwiają przechowywanie przedmiotów przez 72 godziny.

UWAGA!
Należy stosować się do wytycznych dotyczących maksymalnego rozmiaru bagażu podręcznego. Nie istnieją międzynarodowe standardy dotyczące bagażu podręcznego. Dopuszczalna waga i wymiary bagażu podręcznego zależą od linii lotniczej, klasy lotu i połączenia.


Po ułożeniu Państwa bagażu podręcznego i wszystkich koniecznych przedmiotów na taśmie przenośnika systemu do prześwietlania, należy po wezwaniu przejść przez bramę z sondami.
Jeżeli wykrywacz metali spowoduje zadziałanie alarmu, personel ds. bezpieczeństwa przeprowadzi kontrolę za pomocą sondy ręcznej, celem zidentyfikowania przedmiotu, który spowodował zadziałanie alarmu. Dodatkowo wszystkie fragmenty ciała zostaną sprawdzone rękami. W razie konieczności kontrola osobista może być przeprowadzona w odrębnej strefie, co pozwala na ochronę sfery prywatnej.

Fast Track

Dzięki Fast Track, podróżujący (po wniesieniu stosownej odpłaty) mogą korzystać z przyśpieszonej ścieżki do kontroli bezpieczeństwa, a w rozszerzonych wariantach usługi – również z salonów Executive Lounge.
Więcej: https://lotnisko-chopina.pl/pl/fast-track.html